על אופציות ומניות בחברות הייטק

RSU, ESPP

Employee stock purchase plan / Restricted stock unit:
למעשה שיטה הנהוגה בחלק מהחברות הגדולות הנסחרות בבורסה היא לתת תוספת שכר לעובד המכילה בתוכה תמריץ. קיימות הרבה וריאציות על שיטת תמרוץ. הרעיון הכללי הוא שהעובד מקבל מניות, או אפשרות לרכוש מספר מניות, בפריסה על מספר שנים. המניות ניתנות במנות, לאורך תקופה מוגדרת. בדרך כלל קיימת תקופת הבשלה למניות של 3-4 שנים (vesting) ואחת לתקופה (לאו דווקא קבועה) משתחררת מנה הכוללת חלק מהמניות. לעיתים המניות ניתנות בהנחה ממחיר השוק. מחיר המניה תלוי בתנודות המסחר בבורסה לאורך זמן, ולכן הרווח של העובד ממכירה עתידית של המניות, תלוי בביצועי המניה בבורסה לניירות ערך. האותיות הקטנות לגבי תנאי התוכנית, סוגי המניות, נוסחת החישוב וחוקי המס המשתנים (כולל הכנסה ורווחי-הון), יכולים ליצור הבדל משמעותי בסכום הנטו שנשאר לעובד. ברוב החברות, תוכניות כאלה יכולות לתת תוספת שכר יפה.

אופציות

כלל אצבע בכלכלה, הוא שתשואה גבוהה קשורה לסיכון גבוה. למעשה חלק מהאנשים בהייטק שהרוויחו סכומים גבוהים משמעותית מהשכר החודשי, הם אנשים שעבדו בחברות סטארטאפ שנמצאו בתחילת דרכן. מהו הסיכון שהם לקחו ? הסיכון הוא שאחרי מספר שנות עבודה, הם לא יזכו לדבר מהאופציות או שיקבלו סכום זניח. זאת כאשר באותה תקופה, הם יכלו לבחור לעבוד בחברה בורסאית גלובלית המשלמת שכר הגבוה עד 20% יותר מאשר בסטארטאפ. אז מהו היתרון באופציות של סטארטאפ ? אם הסטארטאפ יעבור אקזיט, יתכן שחלק מהעובדים יקבלו תוספת שכר בגין האופציות.
כמו במניות, גם כאן האופציות ניתנות במנות לאורך תקופה מוגדרת. בדרך כלל קיימת תקופה הבשלה לאופציות של 3-4 שנים (vesting) ואחת לתקופה (לאו דווקא קבועה) משתחררת מנה הכוללת חלק מהאופציות. לעיתים מגולמת הנחה גם במחיר האופציה. היות שהסטאראפ עדיין לא נסחר בבורסה, הוא יכול לתת אופציה לרכישה עתידית של מניה, במידה וזו תהיה סחירה בעתיד. כלומר מימוש האופציה אפשרי במידה שמניות החברה יסחרו בעתיד בשוק או יוחלפו במניות סחירות של חברה רוכשת.
הרעיון הכללי מאחורי אופציות הוא שהעובד מקבל אחוז מסוים, משווי החברה בעת מתן האופציות. מקימי הסטאראפ, ההנהלה והעובדים הראשונים יקבלו בדרך כלל אחוז יותר גבוה. מחיר מימוש האופציה קשור לשווי החברה. היות שהעובד הצטרף לחברה בשלב מוקדם (סטארטאפ), שווי החברה נמוך ולכן גם מחיר מימוש האופציות והפיכתן למניות על-ידי העובד יהיה נמוך. אך יתכן שבהמשך החברה תנפיק בבורסה לפי שווי גבוה, או תימכר בסכום גבוה לחברה אחרת בעלת מניות. במקרה כזה העובד יוכל להחזיק במניות יקרות שהוא קיבל במחיר נמוך באמצעות האופציות שברשותו. יש לזכור שתנאים השונים של תוכניות האופציות, סוגי המניות של החברה, דילולים, נוסחת החישוב וחוקי המס המשתנים, יכולים ליצור הבדל מאוד משמעותי בסכום הנטו שישאר לעובד.

יש הרבה מאוד דקויות בנושא של מניות ואופציות ולכן קשה מאוד לעובד לשקלל את ההטבה ללא יעוץ מומחה או לצפות את העתיד.

וכמובן: כל האמור לעיל אינו מידע מוסמך ואינו מחליף התייעצות עם עורך-דין, יועץ-מס או רואה-חשבון.

למחשבון שכר הייטק בצפון>>